Рельєф – найважливіший фактор диференціації природно-територіальних комплексів (ПТК)

Розглянемо коротко вплив рельєфу на клімат, який у взаємозв’язку з рельєфом впливає на всі інші компоненти географічної (ландшафтної) оболонки і на господарську діяльність людини. Форми рельєфу розрізняються, перш за все, за розмірами, починаючи від планетарних і закінчуючи наноформами. Різниця розмірів форм позначається і в розходженні їх впливу на інші компоненти ландшафту .

Читати далі

Денудаційні зоогенні форми рельєфу: нори, поро, коров’ячі (козячі, овечі) стежки

Денудаційні форми створюються в різних природних зонах великими савцями – лисицями, вовками, борсуками, песцями, єнотовидні собаки та ін. Найбільш відомі з цих форм – це нори, які можуть в подальшому сприяти суфозійним осіданням, а в вершинах ярів – сприяти активізації їх зростання. Є й інші форми денудаційного впливу великих ссавців на земну поверхню.

Читати далі

Болотне рельєфоутворення. Іскор (вивороти). Заломи. Термітники

Болотне рельєфоутворення –  це найбільш широко поширений і відомий приклад фітогенного рельєфоутворення на суші (поза океаном). Однак існує й чимало інших механізмів прямого рельєфоутворюючого впливу рослин на поверхню. Найбільш помітно фітогенне рельєфоутворення протікає в лісових зонах.

Читати далі

Прямий вплив біоти на рельєф. Фітогенні береги (мангрові і очеретяні), торфонакопичення, болотні купини

В даний час на суші майже повсюдно поширені біогенні форми від нано- та мікроформ до макроформ. Загальна їх кількість досягає, мабуть, перше мільярдів штук. Їх щільність (кількість форм на одиницю площі) десятки і сотні (шт на га), рідше десятки тисяч (шт на га). Біогенне рельєфоутворення – це провідний геоморфологічний процес, принаймні, на 15% суші (болота, субгоризонтальні поверхні поза заплав в гумідного кліматі, термітні савани, кротовіни чорноземи і інші).

Читати далі

Акумуляція осадкового матеріалу на материковому підніжжі та в ложі океану

Материкове підніжжя виключно сприятливе для накопичення потужної товщі опадів. Інтенсивність вертикальної циркуляції вод в цій зоні набагато нижча, ніж на материковому схилі. Опади, що надходять зі схилу, виноси суспензійних потоків, зсувають зі схилу осадові маси зустрічають тут або зону дуже пологих схилів поверхні, або навіть зону зі зворотними схилами, якщо структурна западина материкового підніжжя ще не заповнена. Таким чином, материкове підніжжя являє собою ідеальну пастку для осадового матеріалу, в якій в максимальному ступені відбувається його накопичення, і як морфологічний результат аккумулятивного вирівнювання утворюється похила пологовохвильова акумулятивна рівнина.

Читати далі

Біогенні чинники рельєфоутворення в океані. Рифи і рифобудівники. Копролітова структура коралів

Найбільш ефектний приклад біогенного рельєфоутворення в Світовому океані – це діяльність рифобудівників. Відзначимо деякі інші прояви діяльності організмів в геологічному житті і рельєфоутворення в океані. В результаті життєдіяльності і відмирання різних морських організмів відбувається:

  1. накопичення пухкого осадового матеріалу – скелетів різних організмів, зазвичай складаються з кремнезему або вапна;
  2. формування масивних порід рифів;
  3. руйнування і розпушення гірських порід внаслідок діяльності різних «камнеточців», черв’яків та губок;
  4. переробка донних грунтів мулоїдів (хробаком Sipunculus і ін.).

Читати далі