Архіви позначок: Географія

Горбкувато-западинний рельєф трогів. Льодовикові морени. Гляціодислокації

Характерна риса трогових долин горбисто-западиннй рельєф їх днищ, виникнення якого обумовлено нерівномірним відкладенням основної морени, а також наявністю декількох зон звичайно-моренних утворень. На схилах трога часто спостерігаються так звані тераси осідання, що представляють собою збереглися в рельєфі бічні морени льодовиків, які заповнювали долини. Моренні тераси осідання, що протягуються уздовж схилів чіпаючи так само, як і їхні плечі, по зовнішньому вигляду нагадують річкові тераси і різновидами псевдотерас.

Читати далі

Форми гірничо-льодовикового рельєфу: бергшрунд, донна і внутрішня морена

Межі областей живлення і абляції льодовика на потужних фірнових і снігових полях областей живлення льодовиків низьких широт зустрічаються оригінальні форми, названі «снігами каючихся». Під впливом інсоляції сніжна або фірнова маса набуває вигляду численно стоячих пліч-о-пліч похилих конічних фігур, вони нагадують натовп уклінних людських фігур в білому. Висота їх може досягати 5-6 метрів.

Читати далі

Утворення долинного льодовика

Розростання льодовикових цирків в сторони може призвести (в умовах тектонічного спокою і стабільності клімату) до «з’їдання» гірських хребтів і піків на рівні окраїнних частин фірнових басейнів цирків і утворення еквіплена роду педиплен, висотне положення якого визначається висотою снігового кордону в межах тієї чи іншої гірської країни. Ідеальний приклад розвитку гляциального гірського рельєфу і утворення еквіплена показаний нижче.

Читати далі

Форми гірничо-льодовикового рельєфу: кари, цирки, фірнові басейни цирків, карлінги

І.С. Щукін виділяє ще льодовики так званого Туркестанського типу, які не мають областей живлення, а зароджуються в долинах за рахунок снігу, принесеного лавинами. Сітчастий і передгірний тип заледеніння були розглянуті вище.

Читати далі

Типи гірських льодовиків

Льодовики гірських країн характеризуються великою морфологічною різноманітністю, обумовленрю різноманітністю гірського рельєфу і умовами харчування льодовиків. І.С. Щукін виділяє наступні типи гірських льодовиків.

Читати далі

Яружно-балковий рельєф. Плоскогірний тип рельєфу. Бедленди. Куестовий і шатровий рельєф

Яружно-балковий рельєф розвинений в південній частині лісостепової і в степовій зонах в межах пластово-денудаційних піднесених рівнин, складених пухкими легкоразмивними (лесами або лесовидними суглинками) породами. Може розвиватися і на щільних корінних породах. Крім річкових долин і дрібних ерозійних форм, основними формами рельєфу тут яри і балки, часто утворюють складно розгалужені системи (південні частини Середньоросійської, Приволзької і Подільської височин, Ергені).

Читати далі