Архіви позначок: Геологія

Морфогенні типи вулканів – щитові вулкани, шлакові вулкани, стратовулкани

Щитові вулкани утворюються при виверженні центрального типу вулканів в тих випадках, коли відбувається виверження рідкої і рухомої базальтової лави, здатної розтікатися на великі відстані від центру виверження. Накладаючись один на одного, потоки лави формують вулкан з відносно пологими схилами (порядку 6-8 , рідко більше). У деяких випадках навколо кратера утворюється лише вузький кільцевий вал з більш крутими схилами. Виникнення таких валів пов’язують з лавовими фонтанами, які накидають шлак на край кратера.

Читати далі

Властивості гірських порід і їх роль в рельєфоутворенні

Істотний вплив на інтенсивність процесів фізичного вивітрювання надають такі властивості гірських порід, як теплоємність і теплопровідність. Так, чим менше теплопровідність, тим більші температурні відмінності виникають на сусідніх ділянках породи при її нагріванні і охолодженні і, як наслідок цього, виникає велика внутрішня напруга, яка і сприяює швидшому її руйнуванню.

Читати далі

Вік рельєфу Землі

Важливим завданням геоморфології поряд з вивченням морфографіі, морфометрії та генезису є з’ясування віку рельєфу. Як відомо, в геології вік порід становить одну з найважливіших геологічних характеристик, і, по суті, він становить основний зміст загальних геологічних карт. Геологічний вік порід визначається за допомогою добре розроблених стратиграфічного, палеонтологічного і петрографічного методів, які останнім часом все частіше підкріплюються методами абсолютної геохронології.

Читати далі

Генезис рельєфу

Головним вихідним положенням сучасної геоморфології є аксіома: рельєф формується і розвивається в результаті взаємодії ендогенних і екзогенних сил і процесів. Ця теза одночасно виступає найбільш загальним визначенням генезису рельєфу Землі взагалі, але він безумовно залишається занадто загальним і повинен бути деталізований при розгляді конкретних форм або комплексів форм рельєфу.

Читати далі

Загальні відомості про рельєф

Залежно від розмірів виділяють різні форми рельєфу:

  1. планетарні;
  2. мегаформи,
  3. макроформи,
  4. мезоформи,
  5. мікроформи,
  6. наноформи.

Читати далі

Будова Землі

Будова Землі

Будова землі доволі складна, але в полегшеному варіанті усе зводиться до наступного. Третя за віддаленістю від Сонця планета- Земля має радіус 6370 км, середню щільність – 5,5 г / см2. У внутрішню будову Землі прийнято розрізняти наступні шари:

  • земна кора – верхній шар Землі, в якому можуть існувати живі організми. Товщина земної кори може бути від 5 до 75 км.
  • мантія – твердий шар, який знаходиться нижче земної кори. Його температура досить висока, однак речовина знаходиться в твердому стані.

Читати далі