Архіви позначок: Земля

Властивості гірських порід і їх роль в рельєфоутворенні

Істотний вплив на інтенсивність процесів фізичного вивітрювання надають такі властивості гірських порід, як теплоємність і теплопровідність. Так, чим менше теплопровідність, тим більші температурні відмінності виникають на сусідніх ділянках породи при її нагріванні і охолодженні і, як наслідок цього, виникає велика внутрішня напруга, яка і сприяює швидшому її руйнуванню.

Читати далі

Генезис рельєфу

Головним вихідним положенням сучасної геоморфології є аксіома: рельєф формується і розвивається в результаті взаємодії ендогенних і екзогенних сил і процесів. Ця теза одночасно виступає найбільш загальним визначенням генезису рельєфу Землі взагалі, але він безумовно залишається занадто загальним і повинен бути деталізований при розгляді конкретних форм або комплексів форм рельєфу.

Читати далі

Випаровування з поверхні води, грунту і рослин

Випаровуванням називають перехід речовини з рідкого або твердого стану в газоподібний. Процес випаровування є однією із основних ланок у кругообігу води на земній кулі, а також найважливішим чинником теплообміну в рослинних і тваринних організмах. Річна сума випаровування з поверхні Світового океану становить близько 450000 км куб., а з поверхні суші – близько 70000 км куб.

Читати далі

Зміна температури повітря із висотою

Так як же відбувається зміна температури повітря із висотою? Зміна температури повітря на кожні сто метрів висоти називається градієнтом температури (скорочено – ВГТ). Цей показник виражається спеціальною формулою.

Читати далі

Земельні ресурси

Земельні ресурси належать до числа таких природних ресурсів, без яких життя людини немислиме. Земельних ресурсів на планеті стільки, скільки і суші.

Земельні ресурси – це основа живої природи і сільськогосподарського виробництва.

Читати далі

Походження географічних назв

Походження географічних назв

У цій доволі об’ємній замітці Ми розглянемо походження географічних назв, зокрема: Шамбала, Сивола, Ельдорадо, Сагеней, які своєю історією схожі із континентом Пацифідою.

Читати далі