Архіви категорій: Загальна географія

Філологія і лінгвістична географія

Філологія і лінгвістична географія

Звукові відмінності між двома діалектами можуть бути трьох видів: вони можуть ставитися до фонологічної системі, або до фонетичної реалізації окремих фонем. Також до етимологічного розподілу фонем в словах. Відповідно ми будемо говорити про фонологічні, фонетичні та етимологічні діалектні відмінності.

Читати далі

Природно-антропогенні ландшафти

Природно-антропогенні ландшафти

У наш час майже усі ландшафти в певній мірі порушені та перебувають під впливом людської діяльності. Саме такі ландшафти називаються Природно-антропогенні ландшафти.

Читати далі

Земля як планета

Земля як планета

Відомості на тему земля як планету та способи її дослідження. Які є галузі географії, система географічних наук. Географічні оболонки. Інформація про це міститься на нашому сайті нижче.Мільйони років тому на кордоні кам’яної тверді нашої планети і навколишнього її повітряного океану виникла тонка оболонка, в якій існує життя.

Читати далі

Чисельність населення

Чисельність населення

Поняття про чисельність населення. Коротко види показників чисельності населення, що використовуються у сучасній демографії.

У загальному поняття чисельності визначає показник кількості людей, що визначаються чітко визначеною характеристикою в сукупності. Наприклад, громадян, що проживають в межах населеного пункту, регіону чи країни.

Читати далі

Рельєф України

Рельєф України

Загальні відомості про рельєф України. Дані про розчленованість території України. Загальна характеристика морфоструктур та морфоскульптур України.

Читати далі

Південно-Дніпровська терасова низовинна область

Південно-Дніпровська терасова низовинна область

За площею Південно-Дніпровська терасова низовинна область досить обширна. Розміщується у таких межах:

  •  від Кременчуцького водосховища до Полтавської рівнини,
  • Схід Черкаської та південь Полтавської областей,
  • Дніпровсько-донецька западина.

Читати далі