Архіви авторів: Fogi

Руслові процеси

Деформація річкового русла як похідна взаємодії потоку і русла (руслові процеси) тісно пов’язані з водністю річки, швидкості потоку, з умовами рельєфу, складу і будови грунтів, характером і ступенем розвитку рослинності по території, по якій протікає потік і т.д. Клімат визначає кількість і розподіл по площі води.

Читати далі

Словесні методи навчання

До словесних методів належать способи оволодіння новими знаннями, джерелом яких служить усне або письмове слово. Учитель не може обійтися без словесних методів на будь-якому уроці. Слово вчителя супроводжує використання наочних і практичних методів навчання природознавства та інших предметів.

Читати далі

Методи польових геоморфологічних досліджень

Польові спостереження, що виконуються при геоморфологічних дослідженнях, поділяються на візуальні та інструментальні. Головні з них – це візуальні, засновані на вивченні будови, походження і динаміки рельєфу, а також гірських порід, що складають ті чи інші форми рельєфу або є коррелятними їм. При візуальних спостереженнях широко використовують найпростіші польові прилади та інструменти:

 • анероїд-висотомір,
 • гірський компас,
 • екліметр,
 • геологічний молоток,
 • рулетка і ін.

Читати далі

Структура геоморфологічних досліджень

При ключовому методі детально обстежують окремі, найбільш типові для тієї чи іншої території ключові ділянки (невеликі за площею). Результати обстеження екстраполюють на решту території, що підлягає вивченню. При цьому широко використовують великомасштабні топографічні карти, аерофотознімки і космічні знімки території.

Читати далі

Катастрофічні процеси і процес рельєфоутворення

В історії Землі було багато подій, що вважаються катастрофічними:

 • падіння метеоритів,
 • землетруси,
 • вулканічні виверження,
 • цунамі,
 • обвали і зсуви,
 • повені,
 • селеві потоки і ін.

Різкі зміни відзначалися в розвитку рослинності і тваринного світу. Наявні відомості про швидко протікають природні процеси сприймалися та й сприймаються, як нетипові або навіть аномальні явища в загальній картині розвитку Землі.

Читати далі

Вплив компонентів природного середовища на рельєф

Різниця в системі сільських поселень позначається на їх соціальному облаштуванню:

 • електро- та газифікації,
 • будівництво доріг,
 • наявності шкіл,
 • лікарень,
 • культурно-спортивних установ і ін.

Все це необхідно враховувати при районному плануванні.

Читати далі