Генофонд

Генофонд

Вчені генетики у напрямку генофонд виділили зручний об’єкт для порівняння організмів, яким є Геном – сукупність генів, характерних для гаплоїдного набору хромосом будь-якого організму. Геном – функціональна одиниця, свого роду програма, необхідна для нормального розвитку і відтворення організму в ряду поколінь. Сучасна генетика в своєму розпорядженні численні засобами дослідження геномів – геномних аналізом.

У розмаїтті геномів домашніх тварин А.С. Серебровский ще в 20-і рр. закликав бачити таке ж природне багатство, як в запасах нафти, золота, кам’яного вугілля та інших природних ресурсів. Він позначив цей генетичний запас терміном “генофонд”.

Основним завданням Генографії стало вивчення просторового поширення генофонду. А.С. Серебровський (1928) писав: “Сучасна географія генів є результатом тривалого історичного процесу. Коли ми навчимося читати те, що записано в образах сучасного поширення генів, ми зможемо прочитати детальну історію не тільки домашніх тварин, а й людства.

Перше питання, який виникає при вивченні генофонду, – це питання про його зміни від одного географічного пункту до іншого. Уже побіжне дослідження показує, що склад генофонду будь-якого домашньої тварини в різних географічних районах может бути різко різний. Проїжджаючи, наприклад, по території європейської частини СРСР з півночі на південь, ми навіть з вікна вагона помічаємо, як з області, де стада корів рясніють чорними тваринами, а вівці відрізняються короткими хвостами. Ми переїжджаємо в райони, де корови стають майже виключно рудими, а вівці – жірнохвостих.

На півночі, наприклад, ми ніколи не знаходимо горбатої худоби, що має спеціальний ген, запозичений від схрещування з зебу, не знаходимо і курдючних овець.

Вивчення географічного поширення концентрацій різних генів і має скласти те, що ми пропонуємо назвати Геногеографія та генофонд.

Радянські генетики 20-30-х рр. не тільки заклали основи Генографії та генофонду, а й дали блискучі зразки геногеографічних досліджень, виконаних в різній географічному масштабі. Серед них потрібно виділити роботи Н.І. Вавилова по світовій Генографія культурних рослин.

Серебровський та генофонд

А.С. Серебровським були розгорнуті дослідження по Генографії порід овець, великої рогатої худоби і особливо курей, які виявилися настільки ж зручним об’єктом для геном для напрямку генофонд, як плодова мушка дрозофіла для лабораторної генетики. Ідеї ​​популяційної генетики привели до створення А.С. Серебровським в 1939 р. генетичного (Транслокаційний) методу боротьби з шкідливими комахами. Це насичення популяції шкідника летальними для нього мутаціями.

Цей метод з успіхом застосовують у багатьох країнах. Не можна не сказати, що Серебровский також вніс значний вклад в розвиток математичного апарату генетичних досліджень. Завдяки йому в лабораторії застосовувалися настільки точні і ефективні методи кількісного опису генофонду і його змін, що вони широко використовуються і зараз.

Генофонд людини

Більш того, вже перші вчені напрямку генофонд продемонстрували в своїх роботах потенційні можливості цієї науки в пізнанні географії популяцій людини. Стосовно людини говорять про генетику народонаселення, популяційної генетики, генотипі і генофонд.

Кожна людина розглядається як носій генів, успадкованих від батьків в тому неповторному поєднанні – генотипі, яким задаються спадкові основи людської індивідуальності. Конкретні гени в складі генотипу людини служать в популяційної генетики одиницями спостереження і обліку.

Географія поширення генів в ареалі виду є просторовим втіленням генетичних процесів. Так Генографія стає засобом пізнання генофонду народів і відбуваються в ньому процесів, а географічне картографування генофонду – способом побачити його в зримих картографічних образах, розгледіти процеси, що протікають в генофонді, вловити в ньому і універсальні для всіх народів риси і ті особливі, що відрізняють генофонд кожного народу від усіх інших (Балановська, Ричков, 1990). На основі цих даних можна побудувати карту географічного розподілу генів, або геногеографічне карту, – основний інструмент в роботі Геногеографія.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.