Класифікація природних ресурсів

Природні ресурси класифікуються за належністю їх до тієї чи іншої природної сфері (за генезисом):

  • 1) ресурси літосфери – це корисні копалини, земельні та грунтові ресурси;
  • 2) ресурси гідросфери – це льодовики, води суші і Світового океану, енергія річок, припливів і відливів;
  • 3) ресурси атмосфери – це кліматичні і рекреаційні, енергія вітру;
  • 4) ресурси біосфери – це біологічні ресурси (тваринний світ, людина).

Природні ресурси світу та їх економічна оцінка

Біосфера в результаті людської діяльності змінюється швидко. Великий якісний стрибок стався практично в усіх сферах життєдіяльності людей: на транспорті, у виробництві, у сфері послуг, у військовій справі та ін. Людина освоює нові території: полярні зони, високогірні області.

Людина в процесі розвитку суспільства використовував різноманітні ресурси.

Природне середовище – це місце проживання людини і джерело всіх благ, які необхідні для життя і виробничої діяльності людини. Соціально-економічними потребами суспільства визначається ступінь використання ресурсів.

В даний час людині для задоволення своїх потреб потрібна велика кількість ресурсів. Перед усім людством постають серйозні і складні проблеми охорони природи. Негативний вплив на стан навколишнього середовища надають промисловість і сільське господарство, тому суспільство повинно приділяти велику увагу екологічної складової при розміщенні, будівництві та подальшому розвитку будь-якого виробництва.

Природні умови і ресурси – необхідні умови для розвитку і промислового, і сільськогосподарського виробництва.

Всі ресурси поділяють на вичерпні і невичерпні (кліматичні ресурси, енергію Сонця, вітру, поточних вод).

Практично всі інші природні ресурси – вичерпні, які ділять на поновлювані ресурси і непоновлювані.

Відновлювальні ресурси – це ресурси біосфери, які при нерозумному використанні можуть стати невідновлюваних (руди і всі інші корисні копалини).

Ресурси класифікують за напрямами їх використання: паливно-енергетичні, ресурси для будівництва, харчової промисловості, лісової і деревообробної промисловості, чорної і кольорової металургії, хімічної тощо.

За складом і особливостям використання розрізняють три групи корисних копалин:

  • горючі,
  • металеві,
  • неметалеві.

Класифікації природних ресурсів умовні, тому що одні й ті ж корисні копалини (або ресурси) можуть використовуватися в різних галузях народного господарства.

Ступінь освоєння природних ресурсів характеризується крайньою нерівномірністю.

Економічна оцінка природних ресурсів – це встановлення можливості і доцільного залучення їх у виробництво при сучасному рівні розвитку науки і техніки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.