Критерії виділення відділу, системи, підсистеми

Критерії виділення відділусистемипідсистеми

Будь-яка система має чітку ієрархію. Без чіткого логічного поділу вона не змогла б називатися системою і тому потрібно логічне свідоме уявлення про критерії виділення відділу, системи, підсистеми.

Відділ

Критерії виділення відділу в системі. В основу виділення відділу ландшафтів покладений тип контакту і взаємодії геосфер (літосфери, атмосфери, гідросфери) у структурі ландшафтної оболонки. Тому розрізняють відділи:

 • наземних,
 • водних ландшафтів.

Приклад: Тип контакту і взаємодії геосфер (розглядати слід вертикально та зверху до низу):

 1. наземні,
 2. земноводні,
 3. водні,
 4. підводні.

Система

Критерії виділення системи полягають у тому, що система ландшафтів виділяється за відмінностями водно-теплового балансу в різних географічних поясах і включає системи:

 • арктичних,
 • субарктичних,
 • бореальних,
 • суббореальних ландшафтів та ін.

Системи поєднують рівнинні і гірські ландшафти. Приклад: пологий схил балки з темно-сірими лісовими важко суглинистими грунтами.

Підсистема ландшафтів

Підсистеми ландшафтів розрізняють відповідно до прийнятого членування географічних поясів на сектори з різним ступенем континентальності клімату. Наприклад, в системі суббореальних семиарідних ландшафтів виділяють підсистеми:

 • помірно континентальних,
 • континентальних,
 • різкоконтинентальних.

Можна зробити висновок, що у ландшафтознавстві, як і у будь-якій іншій науковій системі прослідковується чітка вертикальна ієрархія, яка підтверджує, що критерії виділення відділу, системи, підсистеми у даній науці є науково обмумовленими. Визначення цього є таким ж важливим у науці, як і знання про те, якими є об’єкт, мета і завдання ландшафтознавства та історію дослідження ландшафтної сфери.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.