Об’єкт, мета і завдання ландшафтознавства

Об’єкт, мета і завдання ландшафтознавства

Наука ландшафтознавство є доволі молодою наукою. Об’єкт, мета і завдання ландшафтознавства включають багато факторів. Наука є розділом фізичної географії. Об’єкт дослідження ландшафтознавства є географічний ландшафт, тобто ПТК різних рівнів.

Термін природно територіальний комплекс

Природно-територіальний комплекс (ПТК) – це почергове об’єднання усіх природних компонентів ( земна кора, повітряні маси, вода, рослинність, рельєф) які перебувають у тісній взаємодії між собою і утворюють цілісну матеріальну різнорівневу систему. ПТК поділяється на 3 рівні:

 • глобальний (материки)
 • регіональний (фізико-географічні країни)
 • локальний ( фізико-географічні райони або ландшафтні місцевості)

В науці виділяють такі терміни:

 1. ПТК,
 2. геокомплекс,
 3. геосистема.

Вони є тотожними до ландшафтознавства. ПТК – це лише територія суходолу, а геокомплексу і геосистема – це і суходіл і акваторія.

Предмет дослідження ладшафтознавства

Предметом дослідження ландшафтознавства є властивості ландшафту:

 • генезис,
 • системність,
 • ієрархічність,
 • поліструктурність,
 • динамічність,
 • господарське використання,
 • еволюційність.

Мета у ландшафтознавстві

Мета дослідження у ландшафтознавстві є дослідження цих властивостей.

Можна зробити висновок, що Об’єктом дослідження ландшафтознавства є географічний ландшафт, предметом дослідження ландшафтознавства є усі властивості ландшафту. Наступним кроком у вивченні ландшафтознавства є вивчення Критеріїв виділення відділу, системи, підсистеми та історія дослідження ландшафтної сфери.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.