Вплив рельєфу на господарську діяльність

Зі сказаного вище випливає висновок, позначений в назві цього розділу: рельєф, незалежно від ієрархії форм, перерозподіляючи тепло і вологу, речовини і енергію, грає ключову роль в диференціації ПТК різного таксономічного рангу. Тому кордони ПТК в переважній більшості випадків є межами геоморфологічними (при цьому, звичайно, слід враховувати літологію порід). Впливаючи на диференціацію ПТК, структуру ландшафту, рельєф, тим самим, впливає на господарську діяльність. На додаток до сказаного вище наведемо приклад цього впливу, порівнявши рельєф, зображений на топокарті і аерофотознімки в додатках. На топокарті додатку зображений рельєф плоскої морської акумулятивної рівнини (перекритою лесовидними суглинками), практично не порушеної ерозійно-денудаційним процесами.

Читати далі

Відмінності волого-температурного режиму на різних елементах наноформ

Вплив на морфологічну структуру ландшафту має і нанорельєф. Вплив наноформ (як і більших) спостерігається у всіх кліматичних зонах, але особливо чітко проявляється в екстремальних кліматичних умовах, в зонах тундри, пустель і напівпустель. На підтвердження сказаного можна послатися на матеріали польових досліджень професора В.А. Миколаєва та його колег на Джанібекському стаціонарі Інституту лісознавства РАН, розташованому в північній частині Прикаспійської низовини, в 25 км на північний схід від оз. Ельтон. Територія стаціонару знаходиться в межах плоскої морської акумулятивної рівнини пізньоплейстоценового  віку, ускладненої мікрозападинами рельєфу з амплітудами відносних висот до 0,5 метра.

Читати далі

Зв’язок рельєфу і висотної поясності в горах

Великий вплив на клімат і на усю ландшафтну структуру надавав і надає рельєф в межах кожного конкретного материка. Передусім, з рельєфом пов’язана висота поясність у горах, що спостерігається на всіх континентах. Не менший вплив надає космічна орієнтація орографічних елементів, в першу чергу, на вологість території.

Читати далі

Рельєф – найважливіший фактор диференціації природно-територіальних комплексів (ПТК)

Розглянемо коротко вплив рельєфу на клімат, який у взаємозв’язку з рельєфом впливає на всі інші компоненти географічної (ландшафтної) оболонки і на господарську діяльність людини. Форми рельєфу розрізняються, перш за все, за розмірами, починаючи від планетарних і закінчуючи наноформами. Різниця розмірів форм позначається і в розходженні їх впливу на інші компоненти ландшафту .

Читати далі

Денудаційні зоогенні форми рельєфу: нори, поро, коров’ячі (козячі, овечі) стежки

Денудаційні форми створюються в різних природних зонах великими савцями – лисицями, вовками, борсуками, песцями, єнотовидні собаки та ін. Найбільш відомі з цих форм – це нори, які можуть в подальшому сприяти суфозійним осіданням, а в вершинах ярів – сприяти активізації їх зростання. Є й інші форми денудаційного впливу великих ссавців на земну поверхню.

Читати далі

Болотне рельєфоутворення. Іскор (вивороти). Заломи. Термітники

Болотне рельєфоутворення –  це найбільш широко поширений і відомий приклад фітогенного рельєфоутворення на суші (поза океаном). Однак існує й чимало інших механізмів прямого рельєфоутворюючого впливу рослин на поверхню. Найбільш помітно фітогенне рельєфоутворення протікає в лісових зонах.

Читати далі