Південно-Дніпровська терасова низовинна область

Південно-Дніпровська терасова низовинна область

За площею Південно-Дніпровська терасова низовинна область досить обширна. Розміщується у таких межах:

  •  від Кременчуцького водосховища до Полтавської рівнини,
  • Схід Черкаської та південь Полтавської областей,
  • Дніпровсько-донецька западина.

Південно-Дніпровська терасова низовинна область на карті

Південно-Дніпровська терасова низовинна область

Найпоширеніші відклади:

  • алювіальні плейстоцену,
  • водно-льодовикові,
  • лесові сильно розчленовані акумулятивні низовини.

Річки Південно-Дніпровської області

Південно-Дніпровська терасова низовинна область виділяється місцевостями із значним заболоченням та торф’яниками. Грунти лучні та лучно-чорноземні. У долині річки Псел поширені горбисті піски, що висотою сягають 10 метрів. Заплава річки розорена. Рослинність трав’янисто-злакова.

Річка Сула – тераси борові, поширені еолові процеси. Вищий рівень – лесові терасові рівнини. Грунти:

  • мало гумусні чорноземи,
  • солонцюваті чорноземи,
  • лучно-чорноземи.

Абсолютні висоти сягають – 110-130 метрів.

Степові блюдця займають 10-15 % території. Їх глибина – 1,5 м. Грунти – осолоділі чорноземи.

На рівнинних терасах розвинуті давні прохідні водно-льодовикові долини. Грунти лучні солончакуваті.  Грабові і дубово-грабові ліси. Соснові, вербові, злаково-осокові угрупування. Болото – Рогозів кут  – еталон очеретяних боліт, типових та лісових заплав. Типова болотна рослинність – очерет, осока. У наш час це гідрологічний заказник, що має загальнодержавне значення.

Рогозів кут на карті

Рогозів Кут

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.