Структура геоморфологічних досліджень

При ключовому методі детально обстежують окремі, найбільш типові для тієї чи іншої території ключові ділянки (невеликі за площею). Результати обстеження екстраполюють на решту території, що підлягає вивченню. При цьому широко використовують великомасштабні топографічні карти, аерофотознімки і космічні знімки території.

Для контролю над правильністю екстраполяції на площах між ключовими ділянками прокладають розріджену сітку робочих знімальних маршрутів. Майданчикові дослідження проводять при великомасштабному картуванні. В цьому випадку маршрути прокладають більш-менш рівномірно, мережу маршрутів і точок спостережень роблять досить густою, тому необхідність в ключових ділянках відпадає. Природно, що при майданних дослідженнях витрачається набагато більше зусиль і часу, ніж при маршрутних роботах.

Слід зауважити, що в усіх випадках польові роботи починаються оглядовими рекогносцирувальними маршрутами, які прокладають за даними попереднього вивчення матеріалів і з таким розрахунком, щоб вони проходили через всі головні геоморфологічні комплекси, перетинали всі найбільш характерні елементи і форми рельєфу, а також опорні оголення і гірські вироблення.

Завдання рекогносцирування маршрутів, які часто виходять за межі картографувальної території, – отримати безпосереднє (візуальне) уявлення про всю території, що підлягає вивченню. Вони дозволяють уточнити і деталізувати раніше намічену програму польових робіт.

При необхідності в кінці польового періоду проводять кілька заключних маршрутів, мета яких – систематизація даних по окремих дільницях обстеженої території, вторинне відвідування окремих ділянок і об’єктів, яким з тих чи інших причин під час зйомки не було приділено достатньо уваги.

Камеральний етап – етап обробки всього зібраного фактичного матеріалу, його всебічної систематизації і осмислення. Під час цього етапу досліджень проводять також різні аналітичні роботи:

  • пилковий,
  • мінералогічний,
  • петрографічний,
  • мікро- і макрофауністичний,
  • діатомовий,
  • радіометричні й інші види аналізів зразків, відібраних в полі.

За остаточним дешифруванням фотоматеріалів, складають геоморфологічну карту і текст наукового звіту, який повинен бути захищений в організації, яка займається відповідною науковою темою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.