Архіви позначок: Ландшафт

Суть методу визначення азимуту по зенітним відстаням Сонця. Порядок спостережень і запис в журналі

Азимут по виміряним зенітним відстаням світила зазвичай визначають тоді, коли в партії немає хронометра або хороших годин з постійним ходом. Cпосіб рекомендується для визначення азимутів з точністю ± 0,5-М, 0 ‘і грубіше. Знаючи широту місця і величину відміни в момент спостережень, можна за формулою обчислити азимут Сонця і від нього, користуючись формулами, перейти до азимуту напряму на земний предмет.

Читати далі

Встановлення теодоліта і підготовка його до роботи

Підготовка до спостережень складається з встановлення бетонного стовпа або для кріплення штатива, підготовки до роботи теодоліта, радіоприймача і хронометра. Астрономічні визначення виконують з астрономічного стовпа або зі спеціального штатива.

Читати далі

Структура геоморфологічних досліджень

При ключовому методі детально обстежують окремі, найбільш типові для тієї чи іншої території ключові ділянки (невеликі за площею). Результати обстеження екстраполюють на решту території, що підлягає вивченню. При цьому широко використовують великомасштабні топографічні карти, аерофотознімки і космічні знімки території.

Читати далі

Болотне рельєфоутворення. Іскор (вивороти). Заломи. Термітники

Болотне рельєфоутворення –  це найбільш широко поширений і відомий приклад фітогенного рельєфоутворення на суші (поза океаном). Однак існує й чимало інших механізмів прямого рельєфоутворюючого впливу рослин на поверхню. Найбільш помітно фітогенне рельєфоутворення протікає в лісових зонах.

Читати далі

Прямий вплив біоти на рельєф. Фітогенні береги (мангрові і очеретяні), торфонакопичення, болотні купини

В даний час на суші майже повсюдно поширені біогенні форми від нано- та мікроформ до макроформ. Загальна їх кількість досягає, мабуть, перше мільярдів штук. Їх щільність (кількість форм на одиницю площі) десятки і сотні (шт на га), рідше десятки тисяч (шт на га). Біогенне рельєфоутворення – це провідний геоморфологічний процес, принаймні, на 15% суші (болота, субгоризонтальні поверхні поза заплав в гумідного кліматі, термітні савани, кротовіни чорноземи і інші).

Читати далі

Берегові морські процеси і форми рельєфу. Берег, берегові зони, берегова лінія і береговий схил

Перш ніж приступити до характеристики берегових морських процесів і створюваних ними форм рельєфу, зупинимося на визначенні деяких понять. Берегова лінія (лінія урізу) – це лінія, по якій горизонтальна водна поверхня моря (або озера) перетинається із сушею. Так як рівень водойм не залишається постійною, берегова лінія являє собою умовне поняття, що застосовується щодо деякого середнього багаторічного положення рівня водоймища.

Читати далі