Архіви позначок: Волинь

Стежка “Лісова пісня”

Стежка “Лісова пісня”

Типи лісів

Проводячи дослідження на стежці «Лісова пісня» нами виокремлено 9 точок.

Читати далі

Волинське та Новгород-Сіверське Полісся

Волинське та Новгород-Сіверське Полісся

Волинське полісся

Волинське полісся займає територію Волинської та Рівненської Областей. Розміщується у межах Укр. Щита і Волино–Подільської монокліналі. Характеризується значним поширенням:

  • льодовикових і карстових форм рельєфу,
  • долинних ландшафтів,
  • надмірним зволоженням,
  • розвитком перезволожених земель і боліт,
  • численних озер,
  • залісненістю,
  • розвинуте с/г.
Волинське полісся

Карта Волинського полісся

Читати далі

Ландшафтні особливості Волинської височини

Ландшафтні особливості Волинської височини

Ландшафтні особливості Волинської височини дуже відрізняються від поліських з двох основних причин:

  • по-перше, поширенням лесовидних суглинків, які є материнською породою грунтів чорноземного типу, зовсім не властивого поліським ландшафтам;
  • по-друге, значними абсолютними висотами і досить глибоким почленуванням поверхні річковими долинами, балками, а місцями і ярами.

Читати далі

Ландшафтні особливості Волинського Полісся

Ландшафтні особливості Волинського Полісся

    На поліссі заплави добре розвинуті в усіх більших рік Волинської області і мають значні розміри, що є наслідком багатьох причин: неглибокого врізу долин, рихлого складу порід, які складають територію, тектонічного опускання місцевості в минулому.Ландшафтні особливості Волинського Полісся – факт недавнього тектонічного занурення підтверджується великою потужністю четвертинних відкладів, які досягають в долинах 25-30 м.

Читати далі

Фауна природних біотопів Волинської області

Фауна природних біотопів Волинської області

Тваринний світ області багатий і різноманітний. У фауністичному відношенні Фауна природних біотопів Волинської області найповніше вивчені хребетні тварини, їх нараховують близько 360 видів ( круглороті і риби – 37, земноводні – 13, плазуни – 8, птахи – 240, ссавці – 64).

Читати далі

Фауна Волинської області

Фауна Волинської області

Фауна Волинської області досить багата. Тваринний світ області багатий і різноманітний. У фауністичному відношенні найповніше вивчені хребетні тварини. Їх нараховують близько 360 видів (птахи – 240, ссавці – 64, круглороті і риби – 37, земноводні – 13, плазуни – 8).

Читати далі