Архіви позначок: Земля

Рельєф – найважливіший фактор диференціації природно-територіальних комплексів (ПТК)

Розглянемо коротко вплив рельєфу на клімат, який у взаємозв’язку з рельєфом впливає на всі інші компоненти географічної (ландшафтної) оболонки і на господарську діяльність людини. Форми рельєфу розрізняються, перш за все, за розмірами, починаючи від планетарних і закінчуючи наноформами. Різниця розмірів форм позначається і в розходженні їх впливу на інші компоненти ландшафту .

Читати далі

Захист морських берегів від розмиву

Морські береги – це особливий природний об’єкт – зона взаємодії літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Мабуть, іншого такого «привабливого» для людини об’єкта на Землі немає. Недарма близько 30% населення земної кулі живе на морських і океанічних берегах. Тут же розташовуються численні промислові, транспортні об’єкти та ін. На жаль, часто спорудження цих об’єктів супроводжується вилученням з берегової зони (головним чином з пляжу) величезної кількості піщаного, галечного і черепашкового матеріалу . Як видно з викладеного, пляжі є головним захисником берегів від руйнування. До антропогенному чиннику, що сприяє руйнуванню берегів, додається природний – підвищення рівня Світового океану в результаті парникового ефекту. Все це змушує шукати шляхи захисту берегів від руйнування.

Читати далі

Властивості гірських порід і їх роль в рельєфоутворенні

Істотний вплив на інтенсивність процесів фізичного вивітрювання надають такі властивості гірських порід, як теплоємність і теплопровідність. Так, чим менше теплопровідність, тим більші температурні відмінності виникають на сусідніх ділянках породи при її нагріванні і охолодженні і, як наслідок цього, виникає велика внутрішня напруга, яка і сприяює швидшому її руйнуванню.

Читати далі

Генезис рельєфу

Головним вихідним положенням сучасної геоморфології є аксіома: рельєф формується і розвивається в результаті взаємодії ендогенних і екзогенних сил і процесів. Ця теза одночасно виступає найбільш загальним визначенням генезису рельєфу Землі взагалі, але він безумовно залишається занадто загальним і повинен бути деталізований при розгляді конкретних форм або комплексів форм рельєфу.

Читати далі

Випаровування з поверхні води, грунту і рослин

Випаровуванням називають перехід речовини з рідкого або твердого стану в газоподібний. Процес випаровування є однією із основних ланок у кругообігу води на земній кулі, а також найважливішим чинником теплообміну в рослинних і тваринних організмах. Річна сума випаровування з поверхні Світового океану становить близько 450000 км куб., а з поверхні суші – близько 70000 км куб.

Читати далі

Зміна температури повітря із висотою

Так як же відбувається зміна температури повітря із висотою? Зміна температури повітря на кожні сто метрів висоти називається градієнтом температури (скорочено – ВГТ). Цей показник виражається спеціальною формулою.

Читати далі